עולים לירושלים   להלן דף הנחיות אותו חובה לקרוא ולאשר, בדגש על נושאי הבטיחות.   כיצד בנוי יום הסיור?   בתוכנית מספר עולמות תוכן, המבטאים את מהותה של ירושלים בצורה הטובה ביותר. כל מרכז קהילתי רשאי לבחור עולם תוכן אחד בלבד מן המוצעים בתוכנית. כל יום סיור מורכב משלושה עוגנים עיקריים תחת עולם התוכן הנבחר: סיור רגלי מודרך ברחבי העיר. כניסה לאתר מורשת אחד בתשלום. פעילות/מפגש/שיח מסכם – באחריות מנהל